Sole Treadmill F80 (Abstract / Review) – Forskning från visar på hälsofördelar med löpning

Denna artikel är en review / abstract av en forskningsrapport ”A 1% treadmill grade review” från J Sports Sci. At Sole. (uppdaterad)

treadmill grade j sports sci at sole

Nya påstående om hälsofördelarna med löpning dyker upp med jämna mellan rum. Det står dock allt jämt klart att motion i olika former är positivt för hälsan. Detta särskilt i skenet av de ökande problemen med hjärt- och kärlsjukdomar. Markörer så som kolesterol och triglycerider går i allmänhet ned vid måttlig till medelmåttlig konditionsträning. Detta oavsett utövnings form, till exempel löpning inomhus på en så kallad treadmill, löpning utom hus eller träning på en cross trainer.

Treadmill optimal-lutning (J Sports Sci – 1% grade review) (F80, T101, Pro2000)

Denna review visar på att en optimal lutning för att simulera löpning utomhus är 1 %. De flesta treadmills (ref.), exempelvis Sole Fitness F80, Horizon T101 samt Proform Pro 2000, kan enkelt ställas om för att simulera en optimal löprunda och därmed optimala hälsofördelar och minskade risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Att få ned höga värden av kolesterol och triglycerider är av högsta vikt och träning på en treadmill är ett bra komplement till läkemedel så som statiner och andra kosttillskott till exempel olika typer av omega 3 derivat.

sole f85 treadmill optimal lutning

PubMed har till sammans med J Sports Sci. Sole genomfört denna review på ett antal försöks personer och mätt syreupptagningsförmåga VO2 vid olika belastningar (Sole) simulerat genom olika lutningar mellan 0 och 3 grader. Genom förande på olika modeller och typer, exempelvis Sole F85 Treadmill, Sole F80 och Horizon T101 har alla gett liknande resultat. Inga mätningar tyder på att det skulle vara någon skillnad mellan olika treadmills, märken, årsmodeller och fabrikörer.

För maximal likhet med utomhus löpning gäller alltså en inställning på 1 % vid löpning inomhus på en treadmill. Försöken genomfördes med nio stycken manliga relativt vältränade löpare. Alla dessa var sedan tidigare vana vid löpning på en treadmill. Försöken uppgick till 6 minuter per person och försökstillfälle. Flera försöksserier genomfördes sedan efter varandra (med sex minuters vila emellan). Varje försöksserie genomfördes vid olika hastigheter. Sex stycken totalt.

Kostnadseffektivt träning

Att höja hälsoläget med preventiva åtgärder är kostnadseffektivt och tilltalande på många sätt. Detta att jämföra med medicinering där eventuella biverkningar kan uppkomma. Att använda sig av löpning för att minska skadliga nivåer av blodfett har visat sig effektivt. Även vid måttlig löpning innomhus på en s.k. treadmill. Det ska då vara jämförbart med utomhus löpning om de rätta inställningarna görs på utrustningen. Detta bör utföras av utbildad fitness-personal, även om det kan göras av den händige självt.

Vidare läsning: