Omega 3 (fettsyror) och studier av krillolja & fiskolja

Effekter av krillolja och/eller fiskolja i relation till konsumtion av fet fisk.

Vi gör en genom gång av en intressant studie kring krillolja och omega 3-fettsyror från 2018 av Amanda Rundblad (Norge) et al. Konsumtion av fiskolja eller tillskott med omega-3 fettsyror reducera risken för kardiovaskulära sjukdomar. Krillolja är ett alternativ till den mera traditionella fiskoljan. Flera studier har undersökt hälsoeffekterna av omega 3-fettsyror. Studien från 2018 jämför tillskott med krillolja och intaget av fisk med motsvarande mängd omega 3 fettsyror. Forskarna sedan jämfört kardiovaskulära riskmarkörer. Studien var det åtta veckor och bestod av 36 studieobjekt i åldersspannet 18 till 70 år. Subjekten som åt omega-3 tillskott (krillolja respektive fiskolja) enligt rekommenderade de riktlinjer från hälsoinstitut. Gruppens för intag av krillolja in tog 8 kapslar per dag vilket gav totalt 4 gram olja. Total intaget av omega-3 fettsyror låg på mellan 4103 och 4654 milligram per vecka. Studien pekar också på att även om krillolja reducerar faste glukos så bidrar fiskolja med andra fördelar bland annat vitamin D. Fiskolja innehåller dock även den kraftfulla antioxidanten astaxanthin [Astaxanthin], som tros bidra till positiva hälsoeffekter. Intag av tillskott gav en signifikant högre uppmätt blodplasma av omega 3-fettsyror, detta jämfört med gruppen som om endast åt fisk.

Studie av marina omega-3-tillskott

https://www.duo.uio.no/handle/10852/67845

I den här studien försökte forskarna förstå varför vissa personer har en större minskning av fastande triglycerider (en typ av fett som finns i blodet) efter att ha tagit tillskott av de marina omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) jämfört med andra. I studien deltog 35 friska personer och gav dem EPA- och DHA-tillskott i sju veckor. Forskarna identifierade “responders” som de som hade en minskning av triglyceriderna utöver den normala dagliga variationen och “non-responders” som de vars triglycerider förändrades med mindre än 20 % efter tillskottet. De fann att vid baslinjen hade respondenterna högre triglycerider i två underklasser av högdensitetslipoprotein (HDL, ofta kallat “gott kolesterol”) och hade olika nivåer av genuttryck i vissa immunceller som kallas perifera mononukleära blodceller (PBMC) jämfört med icke-respondenter. Efter tillskott hade respondenterna en minskning av triglycerider i flera underklasser av mycket lågdensitetslipoprotein och HDL, och hade förändrat genuttryck i sina PBMCs jämfört med icke-respondenter. Forskarna identifierade flera vägar som kan vara inblandade i det differentierade svaret på tillskott och föreslår att dessa skillnader i genuttryck kan bidra till att förklara variationen i triglyceridresponsen på omega-3-tillskott.

Vidare läsning:

Med anledning av ökad ohälsa, kardiovaskulära sjukdomar, och andra riskfaktorer så som övervikt och rökning fortsätter vi med intresse att läsa nya studier kring omega 3-fettsyror, vare sig det handlar om ren krillolja som kosttillskott, eller rekommendationer av ökat intag av fett fisk som till exempel lax och makrill.