Kontakta oss

SPEL Särskilda Pedagogiska Egenskaper för Läkare är en intresse förening och förbund för oberoende publicering av nya (och en del äldre) forskningsrapporter rörande läkemedel, hälsa och fitness. Baserade i Sverige sedan slutet av 90-talet. Vårt team består av ett antal branschspecifika specialister och andra fristående skribenter från olika delar av landet. SPEL är engagerade och övertygade om att delge den best och senaste forskningen. Vid starten under 90-talet fanns ingen webbsida eller andra tekniska hjälpmedel att tillgå.

Efter hand har förbundet omfamnat den nya tekniken och idag sker nittio-procent av vår kommunikation via vår nya hemsida, vilken lanserades under 2017. Året som gått har varit mycket intensivt och vi har lärt oss mycket. 2019 satsade vi på internutbildning och publicerade mer utförlig information på vår hemsida. 2020 går till historien som det året då covid-19 drabbad oss alla. Hur detta kommer att utveckla sig under sommaren och hösten är det ännu ingen som vet. Vi kommer att följa utvecklingen med spänning.

Över de senaste åren har förbundet samlat på sig mer och mer information och gjort den tillgänglig för sina medlemmar. Detta har lett till en stor samling unikt material som efterhand kommer att läggas ut här och meddelas våra medlemmar. Vid frågor, tips eller andra spörsmål kontaktas enklast förbundet via den speciella e-post adress som finns nedan på denna sida. Frågor är välkomna och besvaras i mån av tid och tillgängliga resurser.

Kontakta oss här:

info@spelmansforbund.org