Category Archives: Jämställdhet

Jämställdhet inom vården, en svensk jämställdhetsplan?

Är Sverige världens mest jämställda land, med en jämställdhetsplan som slår de flesta andra länder på fingrarna?

Eller är vi alldeles för själv goda och tror att vi är bäst när vi i själva verket inte alls är så bra som många menar. Helt klart är att det finns många andra länder som också kommit långt när det gäller jämställdhetsarbete och andra viktiga frågor inom vård, skola och omsorg.

En svensk jämställdhetsplan för den svenska vården?

Under det senaste decenniet har det pratats mycket om jämställdhetsplaner och statligkontroll av att dessa levs upp till av de företag som faller inom lagen för att ha just en jämställdhetsplan (länk).

jamstalldhetsplan do

Men har det fungerat i praktiken, och vad har skett inom den statliga sektorn?

Kanske är det dags för våra nya politiker att sätta fokus på denna mycket viktiga fråga. Under valet har denna fråga hamnat i skymundan och den borde lyftas fram i rampljuset.

Att ha en jämställd-vårdapparat är inte bara fördelaktigt för dem som jobbar inom just denna sektor. Utan också fördelaktigt för dem som uppsöker landstingen i vårdsyfte. Alla patienter oavsett kön och annan bakgrund förtjänar på att bemötas på samma sätt och ställas samma resurser till sitt förfogande.

Fler resurser bör tillsättas och bättre kontrollorgan för att följa upp hur verkligheten ser ut behövs antagligen.

Politiken spelar en ytterst viktig roll när det gälla att styra var hän vi vill att vårt land ska gå. I vilken riktning vi vill peka ut för vår framtida vård, våra framtida sjukhus och vårdanställda.

Ta gärna upp denna viktiga fråga med dina lokala politiker och fråga dem hur de ser på saken. Vad de har gjort i frågan och vad de planerar att göra i framtiden.

Att jämställdhet är en viktig fråga råder inget tvivel om, men frågan är om våra politiker inser dettta.

Kanske behövs mer press på företag, myndigheter, högskolor och andra instanser för de själva ska ta fram och implementera en jämställdhetsplan.