Gott Nytt År 2023!

Gott nytt år till alla våra bloggläsare! Det har varit ett par utmanande år för oss alla, med den pågående COVID-19-pandemin som påverkar vår hälsa och vardag på många sätt. Det har dock också funnits några ljuspunkter. Många människor har prioriterat sin hälsa och sitt välbefinnande och tagit upp nya hobbies och aktiviteter för att hålla sig friska och aktiva samtidigt som de spenderar mer tid hemma.

På hälso- och sjukvårdsområdet har det skett en del betydande utveckling och genombrott. Forskare runt om i världen har arbetat outtröttligt för att förstå och bekämpa COVID-19, vilket har resulterat i utveckling och distribution av vacciner på rekordtid. Dessutom har det gjorts ett antal lovande studier och framsteg inom andra hälsovårdsområden, bland annat cancerforskning, behandling av psykisk ohälsa och näringslära.

V hoppas att det kommande året kommer att innebära ännu fler framsteg och positiva förändringar på hälso- och sjukvårdsområdet, och att vi kan fortsätta att prioritera vår egen hälsa och vårt eget välbefinnande. Låt oss göra det bästa av det nya året och arbeta för bättre hälsa och lycka för oss själva och vår omgivning.

Redaktionen.

Omega 3 (fettsyror) och studier av krillolja & fiskolja

Effekter av krillolja och/eller fiskolja i relation till konsumtion av fet fisk.

Vi gör en genom gång av en intressant studie kring krillolja och omega 3-fettsyror från 2018 av Amanda Rundblad (Norge) et al. Konsumtion av fiskolja eller tillskott med omega-3 fettsyror reducera risken för kardiovaskulära sjukdomar. Krillolja är ett alternativ till den mera traditionella fiskoljan. Flera studier har undersökt hälsoeffekterna av omega 3-fettsyror. Studien från 2018 jämför tillskott med krillolja och intaget av fisk med motsvarande mängd omega 3 fettsyror. Forskarna sedan jämfört kardiovaskulära riskmarkörer. Studien var det åtta veckor och bestod av 36 studieobjekt i åldersspannet 18 till 70 år. Subjekten som åt omega-3 tillskott (krillolja respektive fiskolja) enligt rekommenderade de riktlinjer från hälsoinstitut. Gruppens för intag av krillolja in tog 8 kapslar per dag vilket gav totalt 4 gram olja. Total intaget av omega-3 fettsyror låg på mellan 4103 och 4654 milligram per vecka. Studien pekar också på att även om krillolja reducerar faste glukos så bidrar fiskolja med andra fördelar bland annat vitamin D. Fiskolja innehåller dock även den kraftfulla antioxidanten astaxanthin [Astaxanthin], som tros bidra till positiva hälsoeffekter. Intag av tillskott gav en signifikant högre uppmätt blodplasma av omega 3-fettsyror, detta jämfört med gruppen som om endast åt fisk.

Studie av marina omega-3-tillskott

https://www.duo.uio.no/handle/10852/67845

I den här studien försökte forskarna förstå varför vissa personer har en större minskning av fastande triglycerider (en typ av fett som finns i blodet) efter att ha tagit tillskott av de marina omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) jämfört med andra. I studien deltog 35 friska personer och gav dem EPA- och DHA-tillskott i sju veckor. Forskarna identifierade “responders” som de som hade en minskning av triglyceriderna utöver den normala dagliga variationen och “non-responders” som de vars triglycerider förändrades med mindre än 20 % efter tillskottet. De fann att vid baslinjen hade respondenterna högre triglycerider i två underklasser av högdensitetslipoprotein (HDL, ofta kallat “gott kolesterol”) och hade olika nivåer av genuttryck i vissa immunceller som kallas perifera mononukleära blodceller (PBMC) jämfört med icke-respondenter. Efter tillskott hade respondenterna en minskning av triglycerider i flera underklasser av mycket lågdensitetslipoprotein och HDL, och hade förändrat genuttryck i sina PBMCs jämfört med icke-respondenter. Forskarna identifierade flera vägar som kan vara inblandade i det differentierade svaret på tillskott och föreslår att dessa skillnader i genuttryck kan bidra till att förklara variationen i triglyceridresponsen på omega-3-tillskott.

Vidare läsning:

Med anledning av ökad ohälsa, kardiovaskulära sjukdomar, och andra riskfaktorer så som övervikt och rökning fortsätter vi med intresse att läsa nya studier kring omega 3-fettsyror, vare sig det handlar om ren krillolja som kosttillskott, eller rekommendationer av ökat intag av fett fisk som till exempel lax och makrill.

Gott Nytt År 2019!

Ett nytt år är här, och vi ser fram emot årets kurser och utbildningar! Från årsskiftet har vi uppdaterat vår hemsida med WordPress/Twenty Fourteen, från version 2.2 installerad 2018, uppdaterad 2019 till version 2.5, WordPress 4.9.9. Rapportera alla konstigheter direkt till styrelsen eller redaktionen, här.

Vi önskar er alla ett framgångsrikt och riktigt gott nytt år 2019!

Bowflex Max Trainer (Abstract / review) – HIIE och aerob träning visar på hälsofördelar

Här följer en genomgång, referat samt review av forskningsrapporten ”High-Intensity Intermittent Exercise and Fat Loss” Stephen H Boutcher, samt effekterna på patienters kolesterolvärden, viktminskning och Bowflex Max Trainer (M3 med flera).

2018-11-14: Uppdaterade referenssektionen, uppdaterad utrustningslista från Bowflex (M5 samt M7 har utgått ur sortimentet och ersatts med modellerna M6 samt M8). Detta i samband med att Black Friday 2018 annonserades av företaget.

Stephen H. Boutcher sammanfattar väl hälsofördelar med HIIE, alltså högintensiv intermittent träning. En typ av träning som har populariserats genom gen mer kända benämningen HIIT, alltså högintensiv intervallträning, ibland även refererad till som SIT, sprint-intervall-träning. Dessa typer av träningsformer har visat sig vara mer effektiva när det gäller att reducera det abdominala fetter samt det subkutana fettet (under huden). Exakta hur HIIE påverkar kroppen och varför denna typ av träning leder till dessa resultat är oklart. Hur som hest är effekterna påtagliga och högintensiv träning med Bowflex, StairMaster, CrossTrainer eller motsvarande kan vara ett effektivt sätt att motverka sjuklig fetma.

Bowflex Max Trainer (Optimal HIIE/HIIT aerob träning) (MAX M3, M6, M8)

Denna sammanfattande review visar på effekter av HIIE baserad träning på fettförbränning, allmänhälsa och insulinkänslighet. Utövare som utför aerob träning, HIIT eller HIIE, på lämplig träningscykel, stepper, eller Bowflex trainers (ex. vis bowflex max trainer m3), StairMaster (ex. vis gauntlet series 8 stepmill) visa på större effekter än av normal låg intensiv träning, till exempel gång och lättare löpträning. OBS! Bowflex max trainer är den enda modellen som kvarstår, två nya premium-modellera har lanserats av Bowflex i samband med Black Friday 2018 (M6 samt M8).

HIIT on the Bowflex Max Trainer M3

De flesta andra tränings regimer som fokuserar på viktminskning föreskriver regelbunden träning i lugnt till medelhögt tempo, till exempel promenader eller lättar löpning. Studier har dock visat att dessa former av träning ger försumbara effekter på kroppsvikten hos utövarna.

HIIE – Hög-Intensiv Intermittent Träning

HIIE och det närbesläktade HIIE har i forskningsstudier visat sig ge effekter på kroppens kolesterolvärden. En studie visade att efter minst 8 veckors HIIT/HIIE Bowflex träning uppnåddes märkbara förbättringar av HDL-kolesterol. Antagligen som en effekt av minskat kroppsfett, både synligt, men kanske främst inuti liggande fett, så kallat visceralt-fett samt underhudsfett (kring inre organ).

Vidare studier och läsning här:

Vid frågeställningar kring HIIE/HIIT, Bowflex Max Trainer (observera att modellerna har ändrats under November 2018, detta i samband med Bowflex Black Friday kampanj), HDL-kolesterol kontakta oss.

Kolesterol (fettsyror), statiner och koppling till hjärt- och kärlsjukdomar

Ny forskning kring kolesterol, triglycerider och statiner (framför allt atorvastatin/Lipitor, Crestor och simvastatin) har föranlett ett större engagemang i frågan. Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör idag de stora folksjukdomarna, detta har med all önskvärd tydlighet visats av hjärt- och lungfonden.

2018-05-04: Uppdaterade referenssektionen med nya https-länkar (SSL).

Kolesterol en blodfettsyra, flera olika varianter finns och de är alla livsnödvändiga. De behövs i en lagom stor dos för att upprätthålla kroppens metabolism. De är särskilt viktiga för kroppens hormonproduktion samt viktiga funktioner i kroppens cellmembran.

Den senaste forskningen redovisas nedan under respektive rubrik.

Högt kolesterol och forskning

Nya ansträngningar inom kolesterolforskningen behövs för att komma till rätta med en av de största globala utmaningarna inom sjukvården som har seglat upp under de senaste decennierna. Kolesterol är ett hett ämne. Kostråd kring kost och diet för personer med högt kolesterol kan behöva justeras varefter ny forskning upptäcker nya samband och gamla föreställningar måste omvärderas. Tyvärr finns inga tydliga symptom på högt kolesterol utan det måste till ett läkarbesök med tillhörande blodprov. Först därefter kan adekvata åtgärder sättas in. Fokus på kost grundläggande orsak bör vara vad som kommer först på agendan. Ett svar på varför dessa avvikelser uppstår från första början och vilka kostråd som skall ges. Medicin mot högt kolesterol bör sättas in när inga andra åtgärder hjälper.

kolesterol_och_smor_1
Den gängse rådande forskningen säger att ett högt intag av mättat fett leder till höga kolesterolvärde. Fetter med stor andel mättat fett är bland annat smör.

kolesterol_och_smor_2_mattat_fett

kolesterol_och_smor_3

Den gällande ”allmänna” sanningen har förmodligen ingen gått förbi. Att en kost rik på fett, då främst mättat fett, så som smör, grädde och animaliskt fett ska bidra till höga kolesterolvärden har lett fram till dagens kostråd. Fettsnål kost och kolesterolfattig kost ska det vara.

Senare tids forskning har även lagt fram starka bevis för varför det goda kolesterolet fungerar som det gör. Forskare har visat att denna effekt är nära sammankopplad med den speciella S1P fettsyran. Denna fettsyra som har verkar ha gynnsamma effekter är mycket intressant. Viktig forskning har framfört modeller på hur transporten (i blodet) av kolesterolfettsyran går till. Denna kunskap kan bli en mycket viktig komponent i framtida kolesterolforskning.

Kolesterolvärden, koppling till hjärt- och kärlsjukdomar

Befolkningsstudier på mycket stora grupper utförda av forskare från vittskilda länder (främst i väst) har tidigt kunna visa i alla fall ett samband mellan höga kolesterolvärden och senare ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är dock inte helt klar lagt hur stor denna risk egentlig är, vad normalt värde är, vad som är normalt för kvinnor och vad som är lågt. Den gängse normen är att totalkolesterolet skall ligga under 5 mmol/l för att undvika hjärtsjukdomar.

Notera att det finns flera olika kolesterolvärden. Forsning har visa att olika typer av kolesterol (blodfetter) har olika inverkan på eventuell åderförfettning. LDL-kolesterolet ger förhöjda kolesterolvärden, HDL-kolesterolet ger minskade kolesterolvärden.

Tabell över vad som anses vara ”korrekta” kolesterolvärden finns att hitta på flera olika ställen. Olika länder har olika rekommendationer kring vad som är normala och vad som är onormala värden. Normalt sett är rekommendationerna de samma för kvinnor som för män.

Akut förhöjda kolesterolvärden av stress och förändrad kroppshållning (change in posture now, sic.)

In intressant studie från 1992 ”Acute cholesterol responses to mental stress and change in posture” beskriver hur koncentrationen av blodkolesterol varierar som direkt effekt av emotionell stress (PMID: 1558435).

Denna studie jämförde (gjorde en review av) effekten av akut mentalstress på ett antal försökspersoner. Man tittade på koppling till förändrad kroppshållning (eng. posture) hos försökspersonerna.

Denna intressanta studie visar på de invecklad samband som finns mellan olika aspekter av hälsa och kolesterol. Att testpersonernas kroppshållning påverkas av stress är knappast uppseende väckande, men att den också påverkas, indirekt och direkt, av högre kolesterolvärden är anmärkningsvärt. Kanske är detta en anledning till att så kallade ”posture brace” har kommit i ropet så mycket de senaste åren, t.ex. posture now som har visats på Shark Tank ett antal gånger i USA och även i Sverige.

Läkemedel, atorvastatin (Lipitor), simvastatin, rosuvastatin (Crestor)

Den normala gången för att behandla personer med höga nivåer av kolesterol är idag (enligt rådande konsensus) att börja med diet, kost och motion, för att sedan om detta inte hjälper påbörja medicinering med företrädelsevis statiner av olika slag. Det finns idag flera olika typer av läkemedel som alla sorterar in under benämningen statiner.

De 3 största är Lipitor med den aktiva substansen atorvastatin, Crestor med den aktiva substansen rosuvastatin samt simvastatin.

Blodfetter, triglycerider, MCT-Olja, HDL och LDL

Lekmannamässigt används blodfetter när nog ekvivalent som ett namn för kolesterol. Kolesterol är en typ av blodfetter, av vilka det finns flera olika typer. Triglycerider och kolesterol är två viktiga sådana som forskningen särskilt har satt fokus på då höga nivåer av dessa blodfetter kan ge upphov din senare åderförfettning och vidare till exempel blodproppar. En specifik typ av triglycerid som skrivits om en del senaste tiden är MCT-Olja, förekommer ibland undervarumärket Brain Octane Oil (till Bulletproof coffee)

LDL är det blodfett som anses ligga bakom åderförfettning/åderförkalkning. Detta fettämne är inte vattenlösligt och löser sig följaktligen inte i kroppens blod. För att transportera denna typ av blodfetter till olika delar i kroppen behöver de därför först förpackas om. Detta görs med hjälp av lipoproteiner. LDL och HDL är lipoproteiner som transporterar kolesterolet i blodet. Ligger vi över gränsvärden för förhöjda blodfetter (kan visas genom provtagning) bidrar dessa höga nivåer till förfettning av blodkärlens innerväggar.

HDL fungerar annorlunda jämfört med LDL. Det har så att säga en omvänd roll och transporterar överblivet kolesterol tillbaka till vår lever. I Levern bryts kolesterolet ner och utsöndras via avföringen. HDL gör alltså att höga och förhöjda nivåer av kolesterol sjunker.

Genom diet och motion höga nivåer påverkas positivt så att de sjunker under uppsatta gränsvärden.

kolesterolet_och_kokosfett_1
För att undvika höga värden av kolesterol ska du, enligt rådande officiella, rekommendationer äta fettsnålt. Särskilt ska du undvika mättat fett. Kokosfett innehåller till exempel upp till 92 procent mättat fett.

kolesterolet_och_kokosfett_2_mattat_fett

kolesterolet_och_kokosfett_3

Kolesterolet – nya rön om antiinflammatoriskeffekt av HDL

Forskare har under det senaste årtiondet kunnat visa att HDL ”det goda” även har andra funktioner än vad som redan nämnt här. Genom att HDL kan sänka kolesterolet har det alltså kallats det goda. LDL har kallats det onda.

Nu har det visat sig att det finns fler positiva effekter av HDL. Det verkar ha en antiinflammatoriskeffekt och motverkar alltså inflammationer i kroppen. Blodkärlens väggar skyddas vilket motverkar att läcker.

Som nämndes inledningsvis så har forskare visad den viktiga funktion som fettsyran S1P spelar i denna process. Denna kunskap har länge varit okänd, men nu har det visat sig att just denna fettsyra bidrar till de barriärskyddande effekterna samt de antiinflammatoriska effekterna.

En ökad medvetenhet och kunskap om dessa mycket viktiga och aktuella pusselbitar ter sig allt viktigare. HDLs positiva effekt på kolesterolet är ett viktigt forskningsområde som troligtvis kommer att utveckla sig ytterligare de närmaste åren.

Relevant satsning på forskning och anslag kan leda till handfasta råd vad det gäller att sänka det onda kolesterolet och att höja det goda. Nya kostråd kan tas fram och nya produkter och mediciner kan utvecklas. En bättre och fördjupad kunskap om dessa processer, som beskrivits ovan, ger större möjligheter att utveckla effektiva och helt nya metoder för att minimera riskerna associerade med förhöjda nivåer av kolesterol.

Vidare läsning:

Den medicinska utvecklingen går framåt och var vi hamnar om 10 till 20 år är omöjligt att säga. Kanske har vi då helt andra förutsättningar och ny kunskap som gör att vi då kan förhindra mycket av det som i dagsläget anses obotbart. Den medicinska utvecklingen inom kolesterolforskningen har varit stor och det finns ingen ledning till att tro att den kommer att mattas av. Tvärt om. Med ökande ohälsa, fler som drabbas av hjärt- kärlsjukdom och högra nivåer av kolesterol och triglycerider (i stora och växande befolkningsgrupper) behövs mer forskning kring statiner som atorvastatin/Lipitor/simvastatin/Crestor och större anslag till forskning och utveckling.

 

Sole Treadmill F80 (Abstract / Review) – Forskning från visar på hälsofördelar med löpning

Denna artikel är en review / abstract av en forskningsrapport ”A 1% treadmill grade review” från J Sports Sci. At Sole. (uppdaterad)

treadmill grade j sports sci at sole

Nya påstående om hälsofördelarna med löpning dyker upp med jämna mellan rum. Det står dock allt jämt klart att motion i olika former är positivt för hälsan. Detta särskilt i skenet av de ökande problemen med hjärt- och kärlsjukdomar. Markörer så som kolesterol och triglycerider går i allmänhet ned vid måttlig till medelmåttlig konditionsträning. Detta oavsett utövnings form, till exempel löpning inomhus på en så kallad treadmill, löpning utom hus eller träning på en cross trainer.

Treadmill optimal-lutning (J Sports Sci – 1% grade review) (F80, T101, Pro2000)

Denna review visar på att en optimal lutning för att simulera löpning utomhus är 1 %. De flesta treadmills (ref.), exempelvis Sole Fitness F80, Horizon T101 samt Proform Pro 2000, kan enkelt ställas om för att simulera en optimal löprunda och därmed optimala hälsofördelar och minskade risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Att få ned höga värden av kolesterol och triglycerider är av högsta vikt och träning på en treadmill är ett bra komplement till läkemedel så som statiner och andra kosttillskott till exempel olika typer av omega 3 derivat.

sole f85 treadmill optimal lutning

PubMed har till sammans med J Sports Sci. Sole genomfört denna review på ett antal försöks personer och mätt syreupptagningsförmåga VO2 vid olika belastningar (Sole) simulerat genom olika lutningar mellan 0 och 3 grader. Genom förande på olika modeller och typer, exempelvis Sole F85 Treadmill, Sole F80 och Horizon T101 har alla gett liknande resultat. Inga mätningar tyder på att det skulle vara någon skillnad mellan olika treadmills, märken, årsmodeller och fabrikörer.

För maximal likhet med utomhus löpning gäller alltså en inställning på 1 % vid löpning inomhus på en treadmill. Försöken genomfördes med nio stycken manliga relativt vältränade löpare. Alla dessa var sedan tidigare vana vid löpning på en treadmill. Försöken uppgick till 6 minuter per person och försökstillfälle. Flera försöksserier genomfördes sedan efter varandra (med sex minuters vila emellan). Varje försöksserie genomfördes vid olika hastigheter. Sex stycken totalt.

Kostnadseffektivt träning

Att höja hälsoläget med preventiva åtgärder är kostnadseffektivt och tilltalande på många sätt. Detta att jämföra med medicinering där eventuella biverkningar kan uppkomma. Att använda sig av löpning för att minska skadliga nivåer av blodfett har visat sig effektivt. Även vid måttlig löpning innomhus på en s.k. treadmill. Det ska då vara jämförbart med utomhus löpning om de rätta inställningarna görs på utrustningen. Detta bör utföras av utbildad fitness-personal, även om det kan göras av den händige självt.

Vidare läsning:

Jämställdhet inom vården, en svensk jämställdhetsplan?

Är Sverige världens mest jämställda land, med en jämställdhetsplan som slår de flesta andra länder på fingrarna?

Eller är vi alldeles för själv goda och tror att vi är bäst när vi i själva verket inte alls är så bra som många menar. Helt klart är att det finns många andra länder som också kommit långt när det gäller jämställdhetsarbete och andra viktiga frågor inom vård, skola och omsorg.

En svensk jämställdhetsplan för den svenska vården?

Under det senaste decenniet har det pratats mycket om jämställdhetsplaner och statligkontroll av att dessa levs upp till av de företag som faller inom lagen för att ha just en jämställdhetsplan (länk).

jamstalldhetsplan do

Men har det fungerat i praktiken, och vad har skett inom den statliga sektorn?

Kanske är det dags för våra nya politiker att sätta fokus på denna mycket viktiga fråga. Under valet har denna fråga hamnat i skymundan och den borde lyftas fram i rampljuset.

Att ha en jämställd-vårdapparat är inte bara fördelaktigt för dem som jobbar inom just denna sektor. Utan också fördelaktigt för dem som uppsöker landstingen i vårdsyfte. Alla patienter oavsett kön och annan bakgrund förtjänar på att bemötas på samma sätt och ställas samma resurser till sitt förfogande.

Fler resurser bör tillsättas och bättre kontrollorgan för att följa upp hur verkligheten ser ut behövs antagligen.

Politiken spelar en ytterst viktig roll när det gälla att styra var hän vi vill att vårt land ska gå. I vilken riktning vi vill peka ut för vår framtida vård, våra framtida sjukhus och vårdanställda.

Ta gärna upp denna viktiga fråga med dina lokala politiker och fråga dem hur de ser på saken. Vad de har gjort i frågan och vad de planerar att göra i framtiden.

Att jämställdhet är en viktig fråga råder inget tvivel om, men frågan är om våra politiker inser dettta.

Kanske behövs mer press på företag, myndigheter, högskolor och andra instanser för de själva ska ta fram och implementera en jämställdhetsplan.

Spelmannen

Spel, Prof. Mans riksförbund (även kallad spelmannen) presenterar ny information.

Läs mer om vår tradition med unga forskare undre slutet av 90-talet. Att 2014 gav nytt liv och nya stipendium var för unga en välkommen sak.

Nya skivor och nanoimplantat från Island har anlänt och installationen har gått som en dans.

Vår tradition att dela ut ovan nämnda stipendium forsätter och vi ser fram emot en ny säsong med nya ansökningar. Kontakta oss för att prenumerera på de senaste nyheterna från Prof. Mans academy 2014.

Vår bildningsverksamhet för läkare fortsätter med intensifierad kraft. Vi följer den gamla devisen ”tradition for tomorrow”. Det är fram för allt för unga med ett brinnande intresse för pedagogik inom läkarkåren som vi jobbar. Vi hoppas på ditt fortsatta stöd.

Samtidigt som vår nya handlingsplan för Sveriges nya riksförbund börjar ta form har vi påbörjat ny publicering i vetenskaplig tradition på www.spelmansforbund.org. Det nya riksförbund som har framträtt under de senaste åren har visat sig vara en traditionen trogen, och ”spelmannen”.

Delgivning av resultat via SSR har även skett i Sveriges riksförbund. Detta sedan SSR har vidarebefordrat de senaste forskningsresultaten enligt det enhälliga beslut som togs angående de nya skivorna och implantaten. Vårt riksförbund har gjort ett gediget jobb och står starkt framöver. Läs mer om detta på vår hemsida www.spelmansforbund.org.

De nya rönen om kolesterolets roll inom den nya läkemedelsforskningen fortsätter att förvåna. Vår nya bildningsverksamhet ter sig allt viktigare i och med nya fynden gällande kolesterol och de höga värden som har observerats. Högt kolesterol och blodfetter framstår som ett allt viktigare fokusområde för våra forskare inom SSR/spelmannen.

Ett normalvärde har rapporterats det senaste året, vilket är osannolikt lite jämfört med föregående år. Sveriges statistiska central byrå behöver ny data för att kunna sänka sina framtida prognoser till en vettig nivå. Normalt står vi bakom de allra redan rådande råden. I vissa fall känner vi oss dock tvingade att ta avstånd från den rådande Sverige normen.

Vi ser tradition som en viktig pussel bit i vår fortsatta verksamhet.