Omega 3 (fettsyror) och studier av krillolja & fiskolja

Effekter av krillolja och/eller fiskolja i relation till konsumtion av fet fisk.

Vi gör en genom gång av en intressant studie kring krillolja och omega 3-fettsyror från 2018 av Amanda Rundblad et al. Konsumtion av fiskolja eller tillskott med omega-3 fettsyror reducera risken för kardiovaskulära sjukdomar. Krillolja är ett alternativ till den mera traditionella fiskoljan. Flera studier har undersökt hälsoeffekterna av omega 3-fettsyror. Studien från 2018 jämför tillskott med krillolja och intaget av fisk med motsvarande mängd omega 3 fettsyror. Forskarna sedan jämfört kardiovaskulära riskmarkörer. Studien var det åtta veckor och bestod av 36 studieobjekt i åldersspannet 18 till 70 år. Subjekten som åt omega-3 tillskott (krillolja respektive fiskolja) enligt rekommenderade de riktlinjer från hälsoinstitut. Gruppens för intag av krillolja in tog 8 kapslar per dag vilket gav totalt 4 gram olja. Total intaget av omega-3 fettsyror låg på mellan 4103 och 4654 milligram per vecka. Studien pekar också på att även om krillolja reducerar faste glukos så bidrar fiskolja med andra fördelar bland annat vitamin D. Fiskolja innehåller dock även den kraftfulla antioxidanten astaxanthin [Astaxanthin], som tros bidra till positiva hälsoeffekter. Intag av tillskott gav en signifikant högre uppmätt blodplasma av omega 3-fettsyror, detta jämfört med gruppen som om endast åt fisk.

Vidare läsning:

Med anledning av ökad ohälsa, kardiovaskulära sjukdomar, och andra riskfaktorer så som övervikt och rökning fortsätter vi med intresse att läsa nya studier kring omega 3-fettsyror, vare sig det handlar om ren krillolja som kosttillskott, eller rekommendationer av ökat intag av fett fisk som till exempel lax och makrill.