Kontakta oss

SPEL Särskilda Pedagogiska Egenskaper för Läkare är en intresse förening och förbund för oberoende publicering av nya (och en del äldre) forskningsrapporter rörande läkemedel, hälsa och fitness. Baserade i Sverige sedan slutet av 90-talet. Vårt team består av ett antal branschspecifika specialister och andra fristående skribenter från olika delar av landet. SPEL är engagerade och övertygade om att delge den best och senaste forskningen. Vid starten under 90-talet fanns ingen webbsida eller andra tekniska hjälpmedel att tillgå.

Efter hand har förbundet omfamnat den nya tekniken och idag sker nittio-procent av vår kommunikation via vår nya hemsida (2017).

Över de senaste åren har förbundet samlat på sig mer och mer information och gjort den tillgänglig för sina medlemmar. Detta har lett till en stor samling unikt material som efterhand kommer att läggas ut här och meddelas våra medlemmar. Vid frågor, tips eller andra spörsmål kontaktas enklas förbundet via den speciella e-post adress som finns nedan på denna sida. Frågor är välkomna och besvaras i mån av tid och tillgängliga resurser.

Kontakta oss här:

info@spelmansforbund.org