Bowflex Max Trainer (Abstract / review) – HIIE och aerob träning visar på hälsofördelar

Här följer en genomgång, referat samt review av forskningsrapporten ”High-Intensity Intermittent Exercise and Fat Loss” Stephen H Boutcher, samt effekterna på patienters kolesterolvärden, viktminskning och Bowflex Max Trainer (M3 med flera).

Stephen H. Boutcher sammanfattar väl hälsofördelar med HIIE, alltså högintensiv intermittent träning. En typ av träning som har populariserats genom gen mer kända benämningen HIIT, alltså högintensiv intervallträning, ibland även refererad till som SIT, sprint-intervall-träning. Dessa typer av träningsformer har visat sig vara mer effektiva när det gäller att reducera det abdominala fetter samt det subkutana fettet (under huden). Exakta hur HIIE påverkar kroppen och varför denna typ av träning leder till dessa resultat är oklart. Hur som hest är effekterna påtagliga och högintensiv träning med Bowflex, StairMaster, CrossTrainer eller motsvarande kan vara ett effektivt sätt att motverka sjuklig fetma.

Bowflex Max Trainer (Optimal HIIE/HIIT aerob träning) (MAX M3, M5, M7)

Denna sammanfattande review visar på effekter av HIIE baserad träning på fettförbränning, allmänhälsa och insulinkänslighet. Utövare som utför aerob träning, HIIT eller HIIE, på lämplig träningscykel, stepper, eller Bowflex trainers (ex. vis bowflex max trainer m3), StairMaster (ex. vis gauntlet series 8 stepmill) visa på större effekter än av normal låg intensiv träning, till exempel gång och lättare löpträning.

HIIT on the Bowflex Max Trainer M3

De flesta andra tränings regimer som fokuserar på viktminskning föreskriver regelbunden träning i lugnt till medelhögt tempo, till exempel promenader eller lättar löpning. Studier har dock visat att dessa former av träning ger försumbara effekter på kroppsvikten hos utövarna.

HIIE – Hög-Intensiv Intermittent Träning

HIIE och det närbesläktade HIIE har i forskningsstudier visat sig ge effekter på kroppens kolesterolvärden. En studie visade att efter minst 8 veckors HIIT/HIIE Bowflex träning uppnåddes märkbara förbättringar av HDL-kolesterol. Antagligen som en effekt av minskat kroppsfett, både synligt, men kanske främst inuti liggande fett, så kallat visceralt-fett samt underhudsfett (kring inre organ).

Vidare studier och läsning här:

Vid frågeställningar kring HIIE/HIIT, Bowflex Max Trainer, HDL-kolesterol kontakta oss.